Pice ar y maen/Welshcakes

Cynhwysion/Ingredients:

250g (8oz) blawd/self-raising flour

75g (3oz) menyn (wedi’i dorri’n fân)/butter (cut into small pieces)

75g (3oz) cyrans/currants

75g (3oz) siwgr caster/caster sugar

1 wy/egg

Ychydig bach o laeth (i gymysgu)/a little bit of milk (to mix)

Dull/Method:

  1. Rhowch y blawd a’r menyn mewn bowlen a chymysgwch gyda’ch dwylo tan fod y gymysgedd yn edrych fel briwsion bara. Cymysgwch y siwgr a’r cyrens yn y bowlen, ac yna adiwch yr wy i’r gymysgedd. Os yw’r gymysgedd yn teimlo’n sych, adiwch y llaeth, ychydig ar y tro, tan fod y gymysgedd yn rholio mewn i does. Sift the flour into a bowl and add the butter. Mix with your hands until the mixture resembles fine breadcrumbs. Mix in the sugar and currants and then add the egg. If the mixture feels a little dry, add a small amount of milk until the mixture rolls into a firm dough.

  1. Rhowch ychydig o flawd ar wyneb y bwrdd, a gan ddefnyddio rholbren, rholiwch y toes ar y bwrdd tan ei fod tua 1cm o drwch. Torrwch y toes gyda torrwr sydd yn mesur 3-modfedd. On a floured surface, roll out the dough until it is about 1cm thick. Cut into rounds with a 3-inch cutter.
  2. Gosodwch y darnau unigol o’r toes ar y maen cynnes (sydd wedi’i iro) tan eu bod yn coginio trwyddo/troi’n lliw brown (tua 5 munud yr ochr). Pan yn barod, mwynhewch eich Pice ar y maen gyda menyn neu sigwr neu fe allwch eu bwyta’n blaen! Place the cut pieces onto a warm griddle (that has been greased) until golden brown (roughly 5 minutes on each side). When they are cooked through, enjoy your Welshcakes with butter or sugar as a topping, or just eat them plain! Enjoy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.